ITIAC - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:


مرکزآموزش صنایع مخابراتی راه دور ایران در سال 1368 تاسیس شد ودر سال 1382موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های علمی-کاربردی گردید.
مرکزآموزش علمی-کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز علمی-کاربردی در زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات ومخابرات کشور معرفی گردیده است .این مرکز در خصوص پژوهش نیز از فعالترین مراکز کشور می باشد.
این مرکز در حال حاضر در بیش از 28 رشته در مقاطع کارشناسی وکاردانی با اساتید وکادری مجرب در حال فعالیت می باشد.
ادامه

 
Back to content | Back to main menu