Skip Navigation Links
دولت و ملت ، هم دلی و هم زبانی


اخبار مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران

 

عکس تاریخ عنوان1394/08/20 برگزاری شناخت دوره های آموزشی IT ،ICT ومخابرات در مرکزجهت دانش آموزان نواحی چهارگانه شیراز
(ادامه مطلب)
1394/08/20 اعلام پذیرش  بدون کنکوردانشجو برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94  (بهمن ماه)
(ادامه مطلب)
1394/01/15 برگزيده شدن مركز بعنوان دانشگاه برتراز ميان مراكز علمي-كاربردي استان فارس
(ادامه مطلب)

 کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی - کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران می باشد.