تاريخ تاسيس مرکز آموزش: 1382 هجری خورشیدی

مساحت فضاي آموزشي: 16000 متر مربع

مساحت زيربناي آموزشي: 5000 متر مربع

آزمايشگاه ها :آزمايشگاه سیستم – الكترونيك – كامپيوتر – برق

سالن مطالعه و کتابخانه : 8500 عنوان کتاب و 1000 عنوان سی دی

سایر امکانات : سالن سمينار،بوفه، سالن غذاخوری، نمازخانه و غیره

شماره های تماس مرکز آموزش

روابط عمومی مرکز 37420094

فاکس مرکز 37422235

امور آموزش مرکز 37420450

امور فارغ التحصیلان و دانشجویی مرکز 37420464

کلیپ معرفی مرکز آموزش