رشته مقطع کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری ارشد مخابرات - گرایش رادار

رشته های مقطع کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – گرایش فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – گرایش تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – گرایش برنامه نویسی تحت وب

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – گرایش امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (IT) – گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری کامپیوتر

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) – گرایش دیتا

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) – گرایش بهره برداری از سیستم های مخابراتی

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) – گرایش مخابرات سیار

مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) – گرایش مخابرات نوری

مهندسی تكنولوژی مخابرات – گرايش انتقال

مهندسی تكنولوژی مخابرات – گرايش سوئيچ ثابت

مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها

رشته های مقطع کاردانی

کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده

کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری

کاردانی فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

کاردانی فنی مخابرات – گرايش ارتباط داده ها

کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتری

کاردانی فنی سیستم های کامپیوتری

کاردانی فنی آسانسور و پله برقی