اطلاعیه ها

ثبت درخواست انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95


دانشجوی گرامی با سلام؛ با توجه به زمان اعلام شده نقل و انتقالات دانشجویان، این امکان از تاریخ 1395/9/1 لغایت 1395/9/15 در سامانه آموزشی دانشگاه میسر می باشد. لازم به توضیح است در مهلت مذکور تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته مهیا گردیده است و دانشجویان گرامی می توانند نسبت به ثبت درخواست انتقال در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه اقدام نمایند. بدیهی است مراکز آموزشی مبدا ، مقصد و واحدهای استانی براساس مفاد آیین نامه نقل و انتقالات دانشگاه و با حفظ و رعایت قوانین و مقررات آموزشی نسبت به تایید و رد درخواست دانشجویان متقاضی اقدام خواهند نمود.

بخشنامه ها

برنامه امتحانات