نحوه ثبت ایده ها

اطلاعات مورد نیاز در فرم ثبت ایده ها را تکمیل نموده و سپس دکمه ثبت ایده را فشار دهید تا اطلاعات شما به درستی در سیستم مورد نظر ثبت شود. با تشکر و سپاس فراوان

فرم ثبت ایده ها

نام :  
نام خانوادگی  
کدملی :       
شماره موبایل : (شماره باید بدون صفر اولیه و ده رقمی وارد گردد)
 
  
پست الکترونیکی :     
ایده :