نحوه ثبت نام

اطلاعات مورد نیاز در فرم ثبت نام را تکمیل نموده و سپس دکمه ثبت نام را فشار دهید تا شما به درستی در رشته های مورد نظر ثبت نام شوید و سپس امور آموزشی با شماره موبایل شما برای مراحل بعدی تماس خواهد گرفت . با تشکر و سپاس فراوان

فرم ثبت نام

نام :  
نام خانوادگی :  
کدملی :       
شماره موبایل : (شماره باید بدون صفر اولیه و ده رقمی وارد گردد)
 
  
پست الکترونیکی :     
آخرین مدرک تحصیلی :  
ثبت نام در رشته تحصیلی :
اولویت اول :  
اولویت دوم :  
اولویت سوم :